Jak zamawiać?

New Projekt info

Informujemy, że przy składaniu zapytań ofertowych wymagamy podania pełnych danych – imienia i nazwiska osoby kontaktowej lub nazwy firmy. Zapytania nie spełniające tych kryteriów były, są i będą ignorowane.